• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Phòng đào tạo - Trường ĐH Tôn Đức Thắng

LỊCH THI LẦN 1 HK1/2014-2015 LỚP 13540101

(Lớp điện khóa 02 của Tổng công ty điện lực Miền Nam) 

 

Chi tiết tại đây 

 

########################################

LỊCH THI BỔ SUNG GIỮA KỲ HK1/2014-2015 HỆ LIÊN THÔNG

(Dành cho những môn xin mở lớp sau) 

 

Chi tiết tại đây 

 

########################################

DANH SÁCH THI KNTHCM HK1/14-15 

 

Danh sách thi ngày 21/10/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Sinh viên ngành Tài chính tín dụng thi phòng C308.

 

 

########################################

LỊCH THI GIỮA KỲ HỌC KỲ DỰ THÍNH 1/2014-2015


Chi tiết tại đây

 

########################################

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI HỆ LIÊN THÔNG, VLVH

(Cập nhật 09/10/2014 - Điều chỉnh một số phòng học)

 

Chi tiết tại đây

 

 

########################################

DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH QUY HOÃN THI GIỮA KỲ 1/14-15

(cập nhật 17/10/2014)

  

 

Chi tiết tại đây. 

####################################### 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH QUY KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI GIỮA KỲ

DO NỢ HỌC PHÍ HK1/14-15 (cập nhật 29/09/14)

 

Chi tiết tại đây.

##################################

 LỊCH THI GIỮA KỲ HK3/2013-2014 HỆ LIÊN THÔNG TẠI TP.HCM

(DÀNH CHO SINH VIÊN HOÃN THI)

 

Chi tiết tại đây

 

 

################################## 

LỊCH THI LẦN 2 HK3/2013-2014 HỆ VLVH TẠI TP.HCM


Chi tiết tại đây

 

################################## 

 

THỜI KHÓA BIỂU MÔN THÍ NGHIỆM VẬT LÝ TRONG HK1/2014-2015 HỆ LIÊN THÔNG

 

Chi tiết tại đây

 

################################## 

LỊCH THI GIỮA KỲ HK1/2014-2015

(Dành cho sinh viên lớp liên kết)

 

Chi tiết tại đây

 

##################################

 

LỊCH THI GIỮA KỲ HK1/2014-2015 HỆ LIÊN THÔNG TẠI TP.HCM

 

Chi tiết tại đây

 

##################################

 

 

 

LỊCH THI LẦN 2 HK3/2013-2014 HỆ LIÊN THÔNG TẠI ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

 

Chi tiết tại đây

 

##################################

THỜI KHÓA BIỂU HK1/2014-2015 HỆ LIÊN THÔNG TẠI ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

 

Chi tiết tại đây

 

################################## 

DANH SÁCH THI KNTHCM ĐỢT THÁNG 8/2014 (BỔ SUNG NGÀNH TÀI CHÍNH TÍNH DỤNG)

 

Chi tiết tại đây.

 

###########################################

 DANH SÁCH THI MOS ĐỢT THÁNG 8/14 (CHÍNH THỨC - CÓ ĐIỀU CHỈNH)

 

Chi tiết tại đây.

##########################################

 LỊCH THI LẦN 1 HK3/2013-2014 LỚP 12540101

(LỚP ĐIỆN KHÓA 01 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM)

 

Chi tiết tại đây

 

##########################################

 

DANH SÁCH THI TOEIC CUỐI KỲ HK 3/2013-2014

 

Sinh viên xem danh sách thi chi tiết tại đây

 

 

###########################################

 

DANH SÁCH THI CUỐI KỲ HK DỰ THÍNH 2/2013-2014

DÀNH CHO SINH VIÊN HOÃN THI CUỐI KỲ

Sinh viên xem danh sách tại đây

 

########################################  

 

DANH SÁCH THI CUỐI KỲ HK DỰ THÍNH 2/2013-2014

 

* Danh sách không đủ điều kiện dự thi do không hoàn thành học phí, sinh viên xem tại đây.

* Danh sách không đủ điều kiện dự thi do điểm danh, sinh viên xem tại đây.

* Danh sách thi ngày 09/06 - 20/06/2014 sinh viên xem chi tiết tại đây.

 

######################################

 

DANH SÁCH THI KNTHCM THÁNG 6 VÀ CƠ SỞ LẬP TRÌNH NHÓM 10

Chi tiết tại đây.