• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Phòng đào tạo - Trường ĐH Tôn Đức Thắng

LỊCH THI CUỐI KỲ HỌC KỲ DỰ THÍNH 1/2014-2015


Chi tiết tại đây 

 

#########################################

LỊCH THI LẦN 1 HK1/2014-2015 LỚP 14540101

(Lớp điện khóa 03 của Tổng công ty điện lực Miền Nam)

 

Chi tiết tại đây

 

#########################################

LỊCH THI BỔ SUNG HK1/2014-2015 HỆ LIÊN THÔNG

(Theo đơn xin mở lớp của sinh viên đợt 02)


Chi tiết tại đây

 

#########################################

DANH SÁCH THI LỚP CHẤT LƯỢNG CAO VÀ LỚP ĐIỆN LIÊN KẾT KHÓA TS 2014

 

Chi tiết tại đây.

#########################################

DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH QUY KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

CUỐI KỲ HK1/14-15 DO NỢ HỌC PHÍ

 

Chi tiết tại đây.

########################################

 DANH SÁCH SINH VIÊN THI ĐỢT HOÃN THI KHÓA CŨ

 

Chi tiết tại đây.

 

#########################################

 LỊCH THI GIỮA KỲ HK1/2014-2015 HỆ CHÍNH QUY

(Dành cho sinh viên lớp chất lượng cao khóa tuyển sinh năm 2014)


Chi tiết tại đây

 

########################################## 

LỊCH THI LẦN 2 HK3/2013-2014 LỚP 14540101


Chi tiết tại đây

 

########################################## 

 

LỊCH THI KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO LỚP 14540101


Chi tiết tại đây

 

########################################## 

LỊCH THI LẦN 1 HK1/2014-2015 HỆ LIÊN THÔNG TẠI ĐƠN VỊ LIÊN KẾT


Chi tiết tại đây 

 

 

##########################################

 DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

CUỐI KỲ HỌC PHÍ HK DỰ THÍNH 1/14-15

 

Chi tiết tại đây.

 

##########################################

 

THÔNG BÁO ĐỔI PHÒNG B204 TRONG HK1/2014-2015

(Áp dụng từ ngày 03/11/2014)

 

Chi tiết tại đây

 

#########################################

 

LỊCH THI LẦN 1 HK1/2014-2015 HỆ LT, VLVH TẠI TP.HCM

Chi tiết tại đây

 

 

#########################################


LỊCH THI BỔ SUNG GIỮA KỲ HK1/2014-2015 HỆ LIÊN THÔNG

(Dành cho những môn xin mở lớp sau) 

 

Chi tiết tại đây 

 

########################################


LỊCH THI GIỮA KỲ HỌC KỲ DỰ THÍNH 1/2014-2015

Chi tiết tại đây

 

########################################

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI HỆ LIÊN THÔNG, VLVH

(Cập nhật 09/10/2014 - Điều chỉnh một số phòng học)

 

Chi tiết tại đây