• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Phòng đào tạo - Trường ĐH Tôn Đức Thắng

LỊCH THI BỔ SUNG HK1/2014-2015 HỆ LIÊN THÔNG

(Theo đơn xin mở lớp của sinh viên ĐỢT 03)


Chi tiết tại đây 

 

#########################################

 

THỜI KHÓA BIỂU HK2/2014-2015 HỆ LIÊN THÔNG, VLVH TẠI TP.HCM

(Cập nhật ngày 18/12/2014 - điều chỉnh tuần học một số môn của khoa MTCN)


Chi tiết tại đây

 

 

#########################################

 

THỜI KHÓA BIỂU HK2/2014-2015 HỆ LIÊN THÔNG TẠI ĐƠN VỊ LIÊN KẾT


Chi tiết tại đây

 

############################################

DANH SÁCH THI CUỐI KỲ 1/14-15 KHÓA CŨ

 

Danh sách thi ngày 15/12/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 16/12/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 17/12/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 18/12/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 19/12/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 20-22/12/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 23/12/2014. Chi tiết tại đây. 

  Danh sách thi ngày 24/12/2014. Chi tiết tại đây. 

 Danh sách thi ngày 25/12/2014. Chi tiết tại đây. 

 Danh sách thi ngày 26/12/2014. Chi tiết tại đây. 

 

 

 

Sinh viên liên thông tại chức xem tại đây.

Sinh viên niên chế chính quy xem tại đây.

 

Danh sách cấm thi điểm danh. Chi tiết tại đây.

 

 

############################################

LỊCH THI TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 12/2014 HỆ LIÊN THÔNG TẠI CƠ SỞ NHA TRANG


Chi tiết tại đây

 

#########################################

DANH SÁCH THI HK DỰ THÍNH 1/2014-2015

 

Danh sách thi ngày 08-10/12/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 11-12/12/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 15-23/12/2014. Chi tiết tại đây.

 

 

Sinh viên liên thông tại chức xem tại đây.

Sinh viên niên chế chính quy xem tại đây.

 

#########################################

 

LỊCH THI CUỐI KỲ HK1/2014-2015

(Dành cho sinh viên lớp liên kết)


Chi tiết tại đây

 

########################################

DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 07/12/2014

 

Chi tiết tại đây.

 

########################################

 DANH SÁCH SINH VIÊN THI ĐỢT HOÃN THI KHÓA MỚI

 

Chi tiết tại đây.

 

 

########################################## 

 

THỜI KHÓA BIỂU HK2/2014-2015 HỆ LIÊN THÔNG, VLVH TẠI TP.HCM


Chi tiết tại đây

 

#########################################

LỊCH THI CUỐI KỲ HỌC KỲ DỰ THÍNH 1/2014-2015


Chi tiết tại đây 

 

#########################################

LỊCH THI LẦN 1 HK1/2014-2015 LỚP 14540101

(Lớp điện khóa 03 của Tổng công ty điện lực Miền Nam)

 

Chi tiết tại đây

 

#########################################

LỊCH THI BỔ SUNG HK1/2014-2015 HỆ LIÊN THÔNG

(Theo đơn xin mở lớp của sinh viên đợt 02)


Chi tiết tại đây

 

 

#########################################

DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH QUY KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

CUỐI KỲ HK1/14-15 DO NỢ HỌC PHÍ

 

Chi tiết tại đây.

 

#########################################

 LỊCH THI GIỮA KỲ HK1/2014-2015 HỆ CHÍNH QUY

(Dành cho sinh viên lớp chất lượng cao khóa tuyển sinh năm 2014)


Chi tiết tại đây

 

########################################## 

 

LỊCH THI LẦN 1 HK1/2014-2015 HỆ LIÊN THÔNG TẠI ĐƠN VỊ LIÊN KẾT


Chi tiết tại đây 

 

 

##########################################

 DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

CUỐI KỲ HỌC PHÍ HK DỰ THÍNH 1/14-15

 

Chi tiết tại đây.

 

##########################################

 

LỊCH THI LẦN 1 HK1/2014-2015 HỆ LT, VLVH TẠI TP.HCM

Chi tiết tại đây