• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Phòng đào tạo - Trường ĐH Tôn Đức Thắng

LỊCH THI LẦN 1 HK1/2014-2015 HỆ LIÊN THÔNG TẠI ĐƠN VỊ LIÊN KẾT


Chi tiết tại đây

 

#######################################

 

 

DANH SÁCH THI GIỮA KỲ CHÍNH QUY HK 1/14-15 KHÓA MỚI

 

Danh sách thi ngày 03/11/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 04/11/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

 

 

Danh sách thi sinh viên khóa cũ và chất lượng cao thi đợt bổ sung. Chi tiết tại đây.

 

##########################################

 DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

CUỐI KỲ HỌC PHÍ HK DỰ THÍNH 1/14-15

 

Chi tiết tại đây.

 

##########################################

 

THÔNG BÁO ĐỔI PHÒNG B204 TRONG HK1/2014-2015

(Áp dụng từ ngày 03/11/2014)

 

Chi tiết tại đây

 

#########################################

 

LỊCH THI LẦN 1 HK1/2014-2015 HỆ LT, VLVH TẠI TP.HCM

Chi tiết tại đây

 

#########################################

DANH SÁCH THI GIỮA KỲ HỌC KỲ DỰ THÍNH 1/14-15

 

Danh sách thi ngày 27-28/10/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 29-30/10/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 31/10/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

 

 

 

#########################################


LỊCH THI BỔ SUNG GIỮA KỲ HK1/2014-2015 HỆ LIÊN THÔNG

(Dành cho những môn xin mở lớp sau) 

 

Chi tiết tại đây 

 

########################################


LỊCH THI GIỮA KỲ HỌC KỲ DỰ THÍNH 1/2014-2015

Chi tiết tại đây

 

########################################

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI HỆ LIÊN THÔNG, VLVH

(Cập nhật 09/10/2014 - Điều chỉnh một số phòng học)

 

Chi tiết tại đây