• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Phòng đào tạo - Trường ĐH Tôn Đức Thắng

LỊCH THI BỔ SUNG HK3/2013-2014 HỆ LIÊN THÔNG

(THEO ĐƠN XIN MỞ LỚP CỦA SINH VIÊN ĐỢT 02)

 

Chi tiết tại đây

 

##########################################

DANH SÁCH THI TOEIC CUỐI KỲ HK 3/2013-2014

 

Sinh viên xem danh sách thi chi tiết tại đây

 

##########################################

LỊCH THI LẦN 1 HK3/2013-2014 HỆ LIÊN THÔNG TẠI CƠ SỞ CÀ MAU

 

Chi tiết tại đây

 

###########################################

DANH SÁCH THI CUỐI KỲ CHÍNH QUY HK3/13-14

 

Danh sách thi ngày 21/07/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 22/07/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 23/07/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 24/07/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 25/07/2014. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi niên chế ngày 21/07/2014. Xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi niên chế ngày 22-25/07/2014. Xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ở cơ sở 98 Ngô Tất Tố. Xem chi tiết tại đây.

Danh sách sinh viên thi chung chính quy. Xem chi tiết tại đây.

Danh sách cấm thi điểm danh (cập nhật 17/07/14). Xem chi tiết tại đây.

 

###########################################

 

DANH SÁCH THI CUỐI KỲ HK DỰ THÍNH 2/2013-2014

DÀNH CHO SINH VIÊN HOÃN THI CUỐI KỲ

Sinh viên xem danh sách tại đây

 

######################################## 

 

DANH SÁCH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI CUỐI KỲ HK3/13-14

DO NỢ HỌC PHÍ

 

 Chi tiết tại đây.

######################################## 

LỊCH THI TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 09/2014

HỆ LIÊN THÔNG, VLVH, VB2

 

Chi tiết tại đây

 

########################################

 

LỊCH THI LẦN 1 HK3/2013-2014 HỆ LIÊN THÔNG, VLVH TẠI TP.HCM

 

Chi tiết tại đây

 

########################################

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH QUY HOÃN THI GIỮA KỲ HK3/13-14

 

Chi tiết tại đây.

########################################

THÔNG BÁO ĐỔI PHÒNG HỌC HK3/2013-2014 HỆ LIÊN THÔNG

Chi tiết tại đây

 

#############################################

LỊCH THI LẦN 1 HK3/2013-2014 LỚP 14540101

LỚP ĐIỆN KHÓA 03 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

 

Chi tiết tại đây

 

#############################################

 

DANH SÁCH THI GIỮA KỲ HK3/13-14 CHÍNH QUY.

 

Danh sách thi ngày 16/06/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi cơ sở 98 Ngô Tất Tố. Chi tiết tại đây.
Danh sách thi ngày 17/06/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 18/06/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 19/06/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 20/06/2014. Chi tiết tại đây.

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi giữa kỳ hk3/13-14 chính quy.Chi tiết tại đây

#############################################

 LỊCH THI LẦN 1 HK3/2013-2014 HỆ LIÊN THÔNG TẠI ĐƠN VỊ LIÊN KẾT 

 

Chi tiết tại đây

#############################################

 

LỊCH THI GIỮA KÌ HK3/2013-2014 HỆ LIÊN THÔNG TẠI TP.HCM

(Dành cho những môn mở học sau)

 

Chi tiết tại đây

 

############################################

DANH SÁCH THI MOS CHÍNH THỨC NGÀY 10-11/06/2014

 

Chi tiết tại đây.

############################################

DANH SÁCH THI CUỐI KỲ HK DỰ THÍNH 2/2013-2014

 

* Danh sách không đủ điều kiện dự thi do không hoàn thành học phí, sinh viên xem tại đây.

* Danh sách không đủ điều kiện dự thi do điểm danh, sinh viên xem tại đây.

* Danh sách thi ngày 09/06 - 20/06/2014 sinh viên xem chi tiết tại đây.

 

######################################

 

DANH SÁCH THI KNTHCM THÁNG 6 VÀ CƠ SỞ LẬP TRÌNH NHÓM 10

Chi tiết tại đây.

 

######################################

 

THÔNG BÁO ĐỔI PHÒNG HỌC 

Môn: Kinh tế lượng - Nhóm 01 - Lớp 12270501 chuyển từ phòng B501 -> C411 từ ngày 24/05/2014

 

 

######################################

 

DANH SÁCH CẤM THI GIỮA KỲ SINH VIÊN CHÍNH QUY

DO NỢ HỌC PHÍ HK3/-13-14

Cập nhật 19/05/2014. Chi tiết tại đây.