• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Email In PDF.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ CẤP THOÁT NƯỚC

 

Trình độ đào tạo :             ĐẠI HỌC

Ngành đào tạo :                CẤP THOÁT NƯỚC – MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Loại hình đào tạo :           Hệ đại học chính quy tập trung

1.    Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ sư  Cấp thoát nước có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt.

Sinh viên được cung cấp các kiến thức chung về Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội nhân văn, ngoại ngữ, kỹ thuật cơ sở, các kiến thức chuyên sâu tổng hợp. Sinh viên tốt nghiệp ngành cấp thoát nước có khả năng thiết kế thi công vận hành các công trình cấp thoát nước, quản lý chương trình dự án cấp thoát nước.

Trang bị cho sinh viên các kiến thức hóa nước và nước thải, vi sinh vật nước và nước thải, thủy lực, các kỹ năng ứng dụng tiến bộ của ngành cấp thoát nước trong tính toán thiết kế và quản lý mạng lưới cấp nước, mạng lưới thoát nước, kỹ thuật xử lý nước thiên nhiên, kỹ thuật xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp. Trang bị kỹ năng vận hành và tự động hoá các công trình cấp nước và thoát nước ở đô thị và nông thôn.

Kỹ sư cấp thoát nước sau khi ra trường có thể làm việc tại các trường đại học (Đại học kiến trúc, Đại học Bách khoa, Đại học xây dựng…) các trường Cao đẳng, sở Giao thông công chánh, Công ty cấp nước, Công ty thoát nước thành phố, đô thị…các Tỉnh, Quận, Huyện…Có thể làm việc tại các Khu công nghiệp, Các xí nghiệp công nghiệp và các Viện nghiên cứu…

2.    Thời gian đào tạo : 4,5 năm

3.    Khối lượng kiến thức toàn khóa: 171 tín chỉ.

4.    Đối tượng tuyển sinh:

      Công dân Việt Nam hợp pháp.

      Đã tốt nghiệp  THPT, THCN, túc THPT, Trung học nghề.

5.    Qui trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

     Qui trình đào tạo: Đào tạo theo học chế tín chỉ. Cho phép sinh viên được học trả nợ hoặc học vượt để đảm bảo số tín chỉ tích lũy theo thời gian đúng qui định nhà trường.

     Điều kiện tốt nghiệp:

      Áp dụng đúng điều kiện tốt nghiệp hiện hành của Bộ Giáo dục & đào tạo và qui định tốt nghiệp của trường.

      Hình thức tốt nghiệp: Thi tốt nghiệp hoặc làm khóa luận.

6.    Thang điểm: thang điểm 10 (điểm đạt 5.0 điểm)

      Kiểm tra giữa học phần = 30%.

      Thi cuối học phần = 70%.

 

7.    Kế hoạch giảng dạy (Dự kiến): download