• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Email In PDF.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
 
Trình độ đào tạo:           ĐẠI HỌC
Ngành đào tạo:             Quy hoạch đô thị
Loại hình đào tạo:         Chính quy
 
(Ban hành tại quyết định số 1100 /TĐT-QĐ ngày 28/10/2009 của Hiệu trưởng).
 
1.      MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:  
Hiện nay các trường đại học trong nước đã mở các ngành như kiến trúc, qui hoạch đô thị, xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng cầu đường, kinh tế xây dựng nhưng chưa đào tạo chuyên ngành quản lý đô thị. Sau khi khảo sát nhu cầu có thực của thị trường nhân lực ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung cũng như đã khảo sát ý kiến đóng góp của nhiều chuyên gia có trình độ cao, tốc độ phát triển của đô thị và quy hoạch xây dựng của các tỉnh, huyện từ đồng bằng, hải cảng đến miền núi là rất nhanh.
Đồng thời để tránh những thất thóat trong những quyết định đầu tư quy họach xây dựng không đúng mục đích, tạo điều kiện cho công tác quản lý khai thác và quản lý phát triển đô thị tốt hơn. Do vậy việc tiến hành đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học ngành qui họach đô thị là rất cần thiết, cấp bách và có ý nghĩa.
2.      Thời gian đào tạo: 4,5 năm.
3.      Khối lượng kiến thức tòan khóa: 160 tín chỉ.
4.      Đối tượng tuyển sinh:
-     Công dân Việt Nam hợp pháp
-     Đã tốt nghiệp THPT, THCN,Bổ túc THPT, Trung học nghề.
5.      Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:
Quy trình đào tạo: Theo học chế tín chỉ.
Điều kiện tốt nghiệp:
-          Tích luỹ đủ số tín chỉ theo quy định.
-          Hình thức thi tốt nghiệp: đồ án tốt nghiệp.
6.      Thang điểm: thang điểm 10 (điểm đạt 5 điểm)
Phần lớn các môn được đánh giá qua ba đợt kiểm tra và thi:
-     Kiểm tra:           10%.
-     Kiểm tra:           20%.
-     Thi cuối kỳ:       70%.
7.      Kế hoạch giảng dạy (Dự kiến): download