• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Tài chính - Ngân hàng (Cao đẳng chính quy)

Email In PDF.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TOÀN KHÓA CỬ NHÂN TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

 Trình độ đào tạo:             CAO ĐẲNG
Ngành đào tạo:                TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Loại hình đào tạo:            HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TẬP TRUNG
 
1.      Mục tiêu đào tạo: Chương trình Cử nhân kinh tế Tài chính – Ngân hàng – hệ cao đẳng hướng tới đào tạo ra các chuyên viên lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, đầu tư và ngân hàng. Sinh viên khi tốt nghiệp ra trường được trang bị những tri thức bao gồm các kiến thức kinh tế – xã hội, tài chính ngân hàng bao gồm năng lực căn bản về chuyên môn, những kỹ năng nghề nghiệp trong việc giải quyết các tình huống trong lãnh vực tài chính doanh nghiệp và ngân hàng nói riêng và trong kinh tế nói chung. Họ đồng thời được đào tạo về phẩm chất và đạo đức kinh doanh tài chính ngân hàng.
Chương trình đào tạo thiên về hướng thực hành giúp họ có khả năng vận dụng tốt lý thuyết vào công việc chuyên môn. Ngoài ra chương trình đào tạo này cũng nhằm giúp những sinh viên hệ đào tạo Đại học chính quy tập trung có cơ hội tiếp tục theo học khi họ không đủ điều kiện để tiếp tục theo học hệ đại học và những sinh viên đạo tạo hệ cao đẳng có cơ hội để tiếp tục học hoàn thiện hệ đại học khi có nhu cầu.
Sinh viên tốt nghiệp ra trường làm việc ở các cơ quan ngân hàng tài chính trung ương, địa phương hoặc doanh nghiệp.
Ngành Tài chính – Ngân hàng có 02 chuyên ngành đào tạo chính:
-        Chuyên ngành Ngân hàng
-        Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp
2.      Thời gian đào tạo: 03 năm
3.      Khối lượng kiến thức toàn khóa (tính bằng số tín chỉ): 110 tín chỉ (không kể giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng)
4.      Đối tượng tuyển sinh:
·        Công dân Việt Nam và người nước ngoài hợp pháp.
·        Đã tốt nghiệp THPT, THCN, Bổ túc THPT, Trung học nghề.
5.      Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:
5.1. Quy trình đào tạo: Đào tạo theo niên chế, kết hợp học tín chỉ. Cho phép sinh viên được học trả nợ hoặc học vượt để bảo đảm số tín chỉ tích lũy đúng qui định nhà trường
5.2. Điều kiện tốt nghiệp:
-           Áp dụng đúng điều kiện tốt nghiệp hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo, theo đúng qui định tốt nghiệp của trường
-           Hình thức tốt nghiệp: Khóa luận + thi tốt nghiệp: Đạt điểm trung bình chung 5.0 trở lên, cho phép được nợ 12 đvht trong đó không có các môn cốt lõi ngành
6.      Thang điểm: Thang điểm 10 (điểm đạt 5.0 điểm)
-           Kiểm tra giữa học phần:             30%
-           Kiểm tra cuối học phần: 70%
7.   Kế hoạch giảng dạy (Dự kiến): download