• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Hệ chính qui
Email In PDF.

DANH SÁCH THI GIỮA KỲ HK DỰ THÍNH 2/2013-2014

 

Lưu ý: Sinh viên không hoàn thành học phí học kỳ dự thính sẽ bị cấm thi tất cả các môn có trong học kỳ Dự thính. Sinh viên xem dữ liệu đóng học phí học kỳ Dự thính 2/2013-2014 trên website Phòng Tài Chính. Danh sách cấm thi Giữa kỳ do không hoàn thành học phí, sinh viên xem tại đây

 

 

Danh sách thi ngày 14/04 - 18/04/2014 sinh viên xem tại đây

 

 

LAST_UPDATED2
 
Email In PDF.

 LỊCH THI GIỮA HK2/2013-2014 

(Dành cho sinh viên hoãn thi)

 

Xem chi tiết tại đây

Danh sách thi xem chi tiết tại đây.

 

#########################################
DANH SÁCH THI MOS TIẾNG ANH CHÍNH THỨC
NGÀY 15-16/03/2014 (bổ sung)
 
Các bạn sinh viên thi phòng A702,A703 lúc 16h30 sẽ
chuyển giờ thi vào lúc 18h00 ngày 16/03/2014 ở Thư viện và phòng Multimedia.
 
 Sinh viên cập nhật lại lịch thi  tại đây.
 
#############################
DANH SÁCH HOÃN THI GIỮA KỲ CHÍNH QUY HK2/13-14
 
Sinh viên xem chi tiết tại đây.
 
##########################################
DANH SÁCH THI MOS TIẾNG ANH NGÀY 15-16/03/14
 
Sinh viên xem chi tiết tại đây.
Sinh viên thắc mắc về danh sách thi hoặc trùng lịch thi TOEIC vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo
hoặc tổ Tư vấn học đường từ ngày 10-11/03/2014.
 
##########################################
DANH SÁCH SINH VIÊN THI MOS TIẾNG VIỆT NGÀY 08-09/03/14
 
Sinh viên xem chi tiết tại đây.

 

############################################ 

 

 

DANH SÁCH THI TẬP TRUNG GIỮA KỲ CHÍNH QUY HK2/13-14

 

Danh sách thi ngày 03/03/14. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ở cơ sở 98 Ngô Tất Tố từ 03/14Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 04/03/14. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 05/03/14. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 06/03/14. Sinh viên xem chi tiết tại đây. 

Danh sách thi ngày 07/03/14. Sinh viên xem chi tiết tại đây. 

 Danh sách thi ngày 08/03/14. Sinh viên xem chi tiết tại đây. 

Danh sách thi ngày 09/03/14. Sinh viên xem chi tiết tại đây. 

 

#####################################################

 DANH SÁCH CẤM THI GIỮA KỲ CHÍNH QUY HK2/13-14 DO NỢ HP

 

Sinh viên xem chi tiết tại đây

 

LAST_UPDATED2
 
Email In PDF.

LỊCH THI - DANH SÁCH THI GIỮA KỲ HK2/2013-2014 - LỚP LIÊN KẾT 3+1

 

Xem chi tiết tại đây

 

Danh sách thiXem chi tiết tại đây

######################################

DANH SÁCH HOÃN THI CHÍNH QUY HK1/13-14 (cập nhật 07/01/2014)

 

Xem chi tiết tại đây

 

#####################################

 

DANH SÁCH THI LỚP CHẤT LƯỢNG CAO VÀ LIÊN KẾT KHÓA MỚI

 

Danh sách thi lớp chất lượng cao, xem chi tiết tại đây.

 

Danh sách thi lớp liên kết khóa mới, xem chi tiết tại đây.

##############################

DANH SÁCH THI CUỐI KY KHÓA MỚI CHÍNH QUY HK1/13-14

 

Danh sách sinh viên ngoài chính quy thi chung chính quy khóa mới, xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi niên chế chính quy thi chung khóa mới , xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi tín chỉ chính quy ngày 23/12/2013, xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi tín chỉ chính quy ngày 24/12/2013, xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi tín chỉ chính quy ngày 25/12/2013, xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi tín chỉ chính quy ngày 26/12/2013, xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi tín chỉ chính quy ngày 27/12/2013, xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi tín chỉ chính quy ngày 28-29/12/2013, xem chi tiết tại đây.

  

 

 

######################################

 DANH SÁCH THI CUỐI KỲ CHÍNH QUY HK1/13-14

 

Danh sách sinh viên ngoài chính quy thi chung chính quy, xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi niên chế chính quy ngày 09/12/2013, xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi tín chỉ chính quy ngày 09/12/2013, xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi niên chế chính quy ngày 10-14/12/2013, xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi niên chế chính quy ngày 16-20/12/2013, xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi tín chỉ chính quy ngày 10/12/2013, xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi tín chỉ chính quy ngày 11/12/2013, xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi tín chỉ chính quy ngày 12/12/2013, xem chi tiết tại đây

Danh sách thi tín chỉ chính quy ngày 13/12/2013, xem chi tiết tại đây

Danh sách thi tín chỉ chính quy ngày 14/12/2013, xem chi tiết tại đây

Danh sách thi tín chỉ chính quy ngày 16/12/2013, xem chi tiết tại đây

 Danh sách thi tín chỉ chính quy ngày 17/12/2013, xem chi tiết tại đây

Danh sách thi tín chỉ chính quy ngày 18/12/2013, xem chi tiết tại đây

Danh sách thi tín chỉ chính quy ngày 19/12/2013, xem chi tiết tại đây

Danh sách thi tín chỉ chính quy ngày 20/12/2013, xem chi tiết tại đây

Danh sách thi tín chỉ chính quy ngày 21/12/2013, xem chi tiết tại đây

Danh sách thi tín chỉ chính quy ở cơ sở 98 Ngô Tất Tố ngày 09-14/12/2013, xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi tín chỉ chính quy ở cơ sở 98 Ngô Tất Tố ngày 19-21/12/2013, xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi CẤM THI  cập nhật ngày 09/12/2013, xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi CẤM THI  cập nhật ngày 24/12/2013xem chi tiết tại đây.

 


################################################
 

  

LỊCH THI GIỮA KỲ DÀNH CHO SINH VIÊN HOÃN THI HK1/2013-2014 VÀ HK DỰ THÍNH 1/2013-2014

 

Xem chi tiết lịch thi tại đây  

Danh sách thi dành cho sinh viên hoãn thi giữa kỳ khóa TS 2013 . Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi dành cho sinh viên hoãn thi giữa kỳ HK Dự thính 1/2013-2014. Xem chi tiết tại đây

Danh sách thi giữa kỳ môn Lịch sử thời trang. Xem chi tiết tại đây.

Danh sách sinh viên thi giữa kỳ ngành kiến trúc. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách sinh viên thi giữa kỳ giáo dục thể chất khóa mới. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

 

LAST_UPDATED2
 
Email In PDF.

DANH SÁCH THI CUỐI KỲ HK DỰ THÍNH 1/2013-2014

 

 - Xem lịch thi chi tiết tại đây

 - Danh sách cấm thi cuối kỳ HK Dự thính 1/2013-2014 do không hoàn thành học phí, xem tại đây

 - Danh sách cấm thi cuối kỳ HK Dự thính 1/2013-2014 do điểm danh, xem tại đây

 - Danh sách thi cuối kỳ HK Dự thính 1/2013-2014 ngày 09/12 - 26/12/2013

LAST_UPDATED2
 
Email In PDF.

DANH SÁCH HOÃN THI GIỮA KỲ CHÍNH QUY ĐỢT KHÓA MỚI HK1/2013-2014 

 

 Sinh viên xem chi tiết tại đây.

 

######################################
DANH SÁCH CẤM THI CUỐI KỲ CHÍNH QUY HK1/2013-2014 DO NỢ HP
cập nhật ngày 11/11/2013
 
Sinh viên xem chi tiết tại đây.
#########################################
DANH SÁCH THI GIỮA KỲ KHÓA TS 2012 VỀ TRƯỚC (SV HOÃN THI)
 
Sinh viên xem chi tiết tại đây.

#########################################

 

DANH SÁCH THI GIỮA KỲ CHÍNH QUY HK1/2013-2014 (KHÓA TS 2013)

 

Danh sách thi ngày 04/11/2013. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 05/11/2013. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 06/11/2013. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 07/11/2013. Sinh viên xem chi tiết tại đây. 

Danh sách thi ngày 08/11/2013. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Danh sách thi ngày 09/11/2013. Sinh viên xem chi tiết tại đây.

 

LAST_UPDATED2