• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Thông báo mới

Kết quả xét thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2014-2015

Email In PDF.

1/ Đại học, Cao đẳng chính quy

    -Danh sách sinh viên đủ điều kiện xem chi tiết tại đây

    -Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện xem chi tiết tại đây

 

Lưu ý:

        - Ngày 22/8 - 26/8/2014: Sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện thực tập  tốt nghiệp tiến hành đăng ký thực tập
 tốt nghiệp trên website: http://tttn.tdtsolutions.vn.

        -Sinh viên phản hồi danh sách qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 09/2014

Email In PDF.

1/ Hệ Đại học, Cao đẳng chính quy:

   a/ Tín chỉ:

      - Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp xem chi tiết tại đây

      - Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp xem chi tiết tại đây

 

   b/ Niên chế:

      - Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp xem chi tiết tại đây

      - Danh sách sinh viên chưa hoàn tất thủ tục hồ sơ tốt nghiệp xem chi tiết tại đây

 

2/ Hệ Liên thông, VLVH, VB2:

   a/ Tín chỉ (các khóa tuyển sinh từ năm 2009 trở về sau)

     - Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp xem chi tiết tại đây

     - Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp xem chi tiết tại đây

 

   b/ Niên chế (Khóa tuyển sinh 2008 trở về trước)

      - Danh sách sinh viên Liên thông đủ điều kiện tốt nghiệp xem chi tiết tại đây

      - Danh sách sinh viên VLVH, VB2 đủ điều kiện tốt nghiệp xem chi tiết tại đây

      - Danh sách sinh viên chưa hoàn tất thủ tục hồ sơ tốt nghiệp xemchi tiết tại đây

 

Lưu ý: -Sinh viên phản hồi danh sách qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

          -Dự kiến kết quả xét bổ sung tốt nghiệp sẽ được công bố vào ngày 29/08/2014

          -Trường hợp sinh viên Chưa hoàn tất thủ tục về hồ sơ vui lòng liên hệ Phòng CTHSSV để bổ sung hoàn tất thủ tục.

 

Kết quả thi tốt nghiệp tháng 07/2014 hệ Đại học, Cao đẳng chính quy

Email In PDF.

Lưu ý:

 - Thời hạn phúc khảo: 06/08 - 08/08/2014, nộp đơn tại Tổ tư vấn học đường (P. A0006) (mẫu đơn tải tại đây)


* Hệ tín chỉ

 - Sinh viên xem kết quả tại đây


* Hệ niên chế

 - Sinh viên xem kết quả tại đây

 

Kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 07/2014 hệ Liên thông, VLVH, VB2

Email In PDF.

Lưu ý:

 - Thời hạn phúc khảo: 06/08 - 11/08/2014, nộp đơn tại Tổ tư vấn học đường (P. A0006) (mẫu đơn tải tại đây)

 - Sinh viên thi tại các đơn vị liên kết nộp đơn trực tiếp tại đơn vị của mình


* Khóa tuyển sinh từ năm 2009 trở về sau

 - Sinh viên xem kết quả tại đây


* Khóa tuyển sinh từ năm 2008 trở về trước

 - Sinh viên Liên thông xem tại đây

 - Sinh viên VLVH, VB2 xem tại đây 

 

 

 

Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp tháng 07/2014

Email In PDF.

* Đại học, cao đẳng chính quy

    1/Tín chỉ:

         Sinh viên xem chi tiết danh sách tại đây

         Danh sách thi môn Cơ sở Ngoại ngữ_Môn Nói, sinh viên xem chi tiết tại đây

    2/ Niên chế:

         Sinh viên xem chi tiết danh sách tại đây

Ghi chú: Môn Cơ sở - Nói (Khoa Ngoại ngữ) sinh viên thi ngày 16/07/2014

 

* Đại học liên thông, VLVH, VB2

    1/Các khóa tuyển sinh từ năm 2009 trở về sau

         Sinh viên xem chi tiết danh sách tại đây

         Danh sách thi môn Cơ sở Ngoại ngữ_Môn Nói, sinh viên xem chi tiết tại đây

    2/Các khóa tuyển sinh từ năm 2008 trở về trước

         Hệ liên thông xem chi tiết tại đây

         Hệ VLVH, VB2 xem chi tiết tại đây

 Ghi chú: Môn Cơ sở - Nói (Khoa Ngoại ngữ) sinh viên thi ngày 17/07/2014

 

Lưu ý: -Sinh viên phản hồi danh sách qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

Danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp tháng 06/2014 (Cập nhật 19/06/2014)

Email In PDF.

 

1. Hệ chính quy:

    a/Tín chỉ :

       - Danh sách sinh viên được đề nghị tốt nghiệp xem tại đây

       - Danh sách sinh viên không đủ điều kiện xem tại đây

       *Kết quả xét tốt nghiệp bổ sung:

         - Danh sách sinh viên được đề nghị tốt nghiệp xem tại đây

         - Danh sách sinh viên không đủ điều kiện xem tại đây

    b/Niên chế:

     Sinh viên niên chế xem chi tiết tại đây

 

2. Hệ Liên thông:

    

   - Sinh viên niên chế (khóa tuyển sinh 2008 trở về trước) xem chi tiết tại đây

   - Sinh viên tín chỉ (khóa tuyển sinh 2009 trở về sau) - cập nhật ngày 19/06/2014 xem chi tiết tại đây

 

3. Hệ Vừa làm vừa học, Văn bằng 2:

 

   - Sinh viên niên chế (khóa tuyển sinh 2008 trở về trước) xem chi tiết tại đây

 

Lưu ý: Sinh viên niên chế chưa hoàn tất về thủ tục hồ sơ tốt nghiệp, sinh viên cần liên hệ gấp Phòng CT-HSSV để được hướng dẫn. Xem danh sách đính kèm

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>