• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Thông báo mới

Kế hoạch xử lý học vụ tháng 10/2014 hệ Liên thông, VLVH, VB2

Email In PDF.

Sinh viên xem kế hoạch chi tiết tại đây.

 

Lưu ý: Sinh viên thuộc diện trong thông báo liên hệ Khoa để được hướng dẫn.

 

Kế hoạch tốt nghiệp tháng 04/2015 hệ Liên thông, VLVH, VB2

Email In PDF.

 

Sinh viên xem kế hoạch tốt nghiệp tại đây.

 

Kế hoạch tốt nghiệp tháng 04/2015 hệ Đại học, Cao đẳng chính quy

Email In PDF.

 

Sinh viên xem kế hoạch tốt nghiệp tại đây.

 

Kết quả xét tốt nghiệp đợt bổ sung tháng 09/2014 (Cập nhật ngày 23/09/2014)

Email In PDF.

1/ Hệ Chính quy:

   a/Tín chỉ:

      - Danh sách sinh viên được đề nghị tốt nghiệp xem chi tiết tại đây

      - Danh sách sinh viên không đạt điều kiện tốt nghiệp xem chi tiết tại đây

   

   b/ Niên chế 

     - Danh sách sinh viên niên chế xem chi tiết tại đây

     - Danh sách sinh viên chưa hoàn tất thủ tục hồ sơ tốt nghiệp xem chi tiết tại đây

 

2/ Hệ Liên thông, VLVH, VB2:

   a/ Tín chỉ (các khóa tuyển sinh từ năm 2009 trở về sau)

     - Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp xem chi tiết tại đây

 

   b/ Niên chế (các khóa tuyển sinh từ năm 2008 trở về trước)

     - Danh sách sinh viên liên thông xem chi tiết tại đây

     - Danh sách sinh viên VLVH, VB2 xem chi tiết tại đây

  

 

Lưu ý: -Sinh viên phản hồi danh sách qua email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

 

 

 

Kết quả đăng ký thực tập đợt 1 năm học 2014-2015

Email In PDF.

1/ Hệ tín chỉ:

    -Sinh viên xem chi tiết danh sách tại đây

 

 

Lưu ý: -Chỉ những trường hợp có tên trong danh sách đăng ký mới được công nhận điểm thực tập và thi kỹ năng thực hành chuyên môn

 

Kết quả xét tốt nghiệp đợt bổ sung tháng 09/2014 (Cập nhật ngày 06/09/2014)

Email In PDF.

1/ Hệ Đại học, Cao đẳng chính quy:

  a/ Tín chỉ:

    -Danh sách sinh viên được đề nghị tốt nghiệp xem chi tiết tại đây

    -Danh sách sinh viên không đủ điều kiện xem chi tiết tại đây

 b/ Niên chế:

    -Danh sách sinh viên được đề nghị tốt nghiệp xem chi tiết tại đây

    -Danh sách sinh viên chưa hoàn tất thủ tục hồ sơ xem chi tiết tại đây

2/ Hệ Liên thông, VLVH, VB2:

   a/ Tín chỉ (các khóa tuyển sinh từ năm 2009 trở về sau)

     - Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp xem chi tiết tại đây

 

   b/ Niên chế:

    - Danh sách sinh viên liên thông được đề nghị tốt nghiệp xem chi tiết tại đây

    - Danh sách sinh viên liên thông chưa hoàn tất thủ tục hồ sơ xem chi tiết tại đây

    - Danh sách sinh viên VLVH, VB2 được đề nghị tốt nghiệp xem chi tiết tại đây

    - Danh sách sinh viên VLVH, VB2 chưa hoàn tất thủ tục hồ sơ xem chi tiết tại đây

 

Lưu ý: -Sinh viên phản hồi danh sách qua email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

         -Trường hợp sinh viên Chưa hoàn tất thủ tục về hồ sơ vui lòng liên hệ Phòng CTHSSV để bổ sung hoàn tất thủ tục.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>