• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Thông báo mới

Kết quả đăng ký học lại và chia nhóm trong HK 3/2013-2014 hệ Liên thông, VLVH, VB2

Email In PDF.

 Sinh viên xem kết đăng ký học lại và kết quả chia nhóm trong HK 3/2013-2014 tại đây 


Lưu ý:

Trong file đính kèm có 3 file

+ Danh sách các lớp tuyển sinh từ năm 2009 trở về sau: dkhl_chianhom_133.pdf

+ Danh sách các lớp tuyển sinh từ năm 2008 trở về trước: dkhl_nienche_133.pdf

+ Danh sách đăng ký bị hủy: dkhl_huyketqua_133.pdf

 

Kế hoạch tốt nghiệp tháng 06/2014

Email In PDF.

Sinh viên xem kế hoạch tốt nghiệp tháng 06/2014 chi tiết tại đây

 

Kết quả xét tốt nghiệp tháng 04/2014 (đợt xét bổ sung lần 2 - ngày 18/04/2014)

Email In PDF.

***** Hệ Đại học, Cao đẳng chính quy *****

 

1/ Hệ tín chỉ:

      - Danh sách sinh viên được đề nghị TN xem tại đây

      - Danh sách sinh viên không đạt xem tại đây

 

2/ Hệ niên chế:

      - Xem chi tiết danh sách tại đây

      - Sinh viên có tên trong danh sách đề nghị tốt nghiệp cần xem danh sách chưa hoàn tất thủ tục về hồ sơ (xem danh sách tại đây). Sinh viên vui lòng liên hệ phòng CT-HSSV (A0003) để được hướng dẫn hoàn tất thủ tục hồ sơ.

 

***** Hệ Liên thông, VLVH, VB2 *****

 

1/ Khóa tuyển sinh 2008 trở về trước

    - Hệ liên thông xem chi tết tại đây

    - Hệ VLVH, VB2 xem chi tết tại đây

 

2/ Khóa tuyển sinh 2009 trở về sau 

    - Sinh viên xem danh sách tại đây 

 

 

 Lưu ý: -Sinh viên phản hồi danh sách về email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

           

 

 

Danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp tháng 04/2014 (đợt xét bổ sung_cập nhật ngày 03/04/2014)

Email In PDF.

***** Hệ Đại học, Cao đẳng chính quy *****

 

 1/ Hệ niên chế:

      - Danh sách sinh viên xem chi tiết tại đây

  2/ Hệ tín chỉ:

      - Danh sách sinh viên được đề nghị TN xem tại đây

      - Danh sách sinh viên không đạt xem tại đây

 

***** Hệ Liên thông, VLVH, Văn bằng 2 *****


 1/ Khóa tuyển sinh 2008 trở về trước

       - Hệ Liên thông sinh viên xem chi tiết tại đây

       - Hệ VLVH, VB2 sinh viên xem chi tiết tại đây

 

 2/ Khóa tuyển sinh từ 2009 trở về sau

       - Sinh viên xem chi tiết tại đây

 

 Lưu ý: -Sinh viên phản hồi danh sách về email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

            -Trường hợp những sinh viên có tên trong danh sách (xem tại đây) chưa hoàn tất thủ tục về hồ sơ. Sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng CTHS-SV (A0003) để được tư vấn và hướng dẫn hoàn tất thủ tục

 

Danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp tháng 04/2014 (hệ Đại học, Cao đẳng chính quy)

Email In PDF.

1/ Hệ tín chỉ:

         Danh sách đề nghị tốt nghiệp xem tại đây

         Danh sách không đủ điều kiện tốt nghiệp xem tại đây

 

2/ Hệ niên chế:

         Danh sách sinh viên xem chi tiết tại đây

 

Lưu ý: -Sinh viên phản hồi danh sách qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

            -Trường hợp những sinh viên có tên trong danh sách (xem tại đây) chưa hoàn tất thủ tục về hồ sơ. Sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng CTHS-SV (A0003) để được tư vấn và hướng dẫn hoàn tất thủ tục

 

Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự xét tốt nghiệp tháng 04/2014 hệ Liên thông, VLVH, VB2

Email In PDF.

 * Sinh viên khóa tuyển sinh 2009 về sau xem tại đây

 

 * Sinh viên khóa tuyển sinh 2008 trở về trước xem chi tiết

   

   + Hệ Liên thông

 

    + Hệ VLVH, Văn bằng 2

 

*** Lưu ý: Trường hợp những sinh viên có tên trong danh sách (xem tại đây) chưa hoàn tất thủ tục về hồ sơ. Sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng CT HS-SV (A0003) để được tư vấn và hướng dẫn hoàn tất thủ tục.