• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Thông báo mới

Kết quả xét tốt nghiệp đợt bổ sung tháng 09/2014

Email In PDF.

1/ Hệ Đại học, Cao đẳng chính quy:

  a/ Tín chỉ:

    -Danh sách sinh viên được đề nghị tốt nghiệp xem chi tiết tại đây

    -Danh sách sinh viên không đủ điều kiện xem chi tiết tại đây

 b/ Niên chế:

    -Danh sách sinh viên được đề nghị tốt nghiệp xem chi tiết tại đây

    -Danh sách sinh viên chưa hoàn tất thủ tục hồ sơ xem chi tiết tại đây

2/ Hệ Liên thông, VLVH, VB2:

   a/ Tín chỉ (các khóa tuyển sinh từ năm 2009 trở về sau)

     - Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp xem chi tiết tại đây

 

   b/ Niên chế:

    - Danh sách sinh viên liên thông được đề nghị tốt nghiệp xem chi tiết tại đây

    - Danh sách sinh viên liên thông chưa hoàn tất thủ tục hồ sơ xem chi tiết tại đây

    - Danh sách sinh viên VLVH, VB2 được đề nghị tốt nghiệp xem chi tiết tại đây

    - Danh sách sinh viên VLVH, VB2 chưa hoàn tất thủ tục hồ sơ xem chi tiết tại đây

 

Lưu ý: -Sinh viên phản hồi danh sách qua email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

         -Trường hợp sinh viên Chưa hoàn tất thủ tục về hồ sơ vui lòng liên hệ Phòng CTHSSV để bổ sung hoàn tất thủ tục.

 

Kết quả đăng ký môn học HK 1/2014-2015 hệ Liên thông, VLVH, VB2

Email In PDF.

Sinh viên xem kết quả đăng ký chi tiết tại đây.

 

Kết quả chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp đợt tốt nghiệp tháng 09/2014

Email In PDF.

1/ Hệ Liên thông, VLVH, VB2:

 - Các khóa tuyển sinh từ năm 2009 trở về sau, sinh viên xem kết quả tại đây

 

 - Các khóa tuyển sinh từ năm 2008 trở về trước, sinh viên xem kết quả tại đây

 

2/ Hệ Chính quy:

- Sinh viên hệ tín chỉ xem chi tiết tại đây

 - Sinh viên hệ niên chế xem kết quả tại đây

 

 

Kết quả xét thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2014-2015

Email In PDF.

1/ Đại học, Cao đẳng chính quy

    -Danh sách sinh viên đủ điều kiện xem chi tiết tại đây

    -Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện xem chi tiết tại đây

 

Lưu ý:

        - Ngày 22/8 - 26/8/2014: Sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện thực tập  tốt nghiệp tiến hành đăng ký thực tập
 tốt nghiệp trên website: http://tttn.tdtsolutions.vn.

        -Sinh viên phản hồi danh sách qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 09/2014

Email In PDF.

1/ Hệ Đại học, Cao đẳng chính quy:

   a/ Tín chỉ:

      - Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp xem chi tiết tại đây

      - Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp xem chi tiết tại đây

 

   b/ Niên chế:

      - Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp xem chi tiết tại đây

      - Danh sách sinh viên chưa hoàn tất thủ tục hồ sơ tốt nghiệp xem chi tiết tại đây

 

2/ Hệ Liên thông, VLVH, VB2:

   a/ Tín chỉ (các khóa tuyển sinh từ năm 2009 trở về sau)

     - Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp xem chi tiết tại đây

     - Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp xem chi tiết tại đây

 

   b/ Niên chế (Khóa tuyển sinh 2008 trở về trước)

      - Danh sách sinh viên Liên thông đủ điều kiện tốt nghiệp xem chi tiết tại đây

      - Danh sách sinh viên VLVH, VB2 đủ điều kiện tốt nghiệp xem chi tiết tại đây

      - Danh sách sinh viên chưa hoàn tất thủ tục hồ sơ tốt nghiệp xemchi tiết tại đây

 

Lưu ý: -Sinh viên phản hồi danh sách qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

          -Dự kiến kết quả xét bổ sung tốt nghiệp sẽ được công bố vào ngày 29/08/2014

          -Trường hợp sinh viên Chưa hoàn tất thủ tục về hồ sơ vui lòng liên hệ Phòng CTHSSV để bổ sung hoàn tất thủ tục.

 

Kết quả thi tốt nghiệp tháng 07/2014 hệ Đại học, Cao đẳng chính quy

Email In PDF.

Lưu ý:

 - Thời hạn phúc khảo: 06/08 - 08/08/2014, nộp đơn tại Tổ tư vấn học đường (P. A0006) (mẫu đơn tải tại đây)


* Hệ tín chỉ

 - Sinh viên xem kết quả tại đây


* Hệ niên chế

 - Sinh viên xem kết quả tại đây

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>