• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Thông báo mới

Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp tháng 07/2014

Email In PDF.

* Đại học, cao đẳng chính quy

    1/Tín chỉ:

         Sinh viên xem chi tiết danh sách tại đây

         Danh sách thi môn Cơ sở Ngoại ngữ_Môn Nói, sinh viên xem chi tiết tại đây

    2/ Niên chế:

         Sinh viên xem chi tiết danh sách tại đây

Ghi chú: Môn Cơ sở - Nói (Khoa Ngoại ngữ) sinh viên thi ngày 16/07/2014

 

* Đại học liên thông, VLVH, VB2

    1/Các khóa tuyển sinh từ năm 2009 trở về sau

         Sinh viên xem chi tiết danh sách tại đây

         Danh sách thi môn Cơ sở Ngoại ngữ_Môn Nói, sinh viên xem chi tiết tại đây

    2/Các khóa tuyển sinh từ năm 2008 trở về trước

         Hệ liên thông xem chi tiết tại đây

         Hệ VLVH, VB2 xem chi tiết tại đây

 Ghi chú: Môn Cơ sở - Nói (Khoa Ngoại ngữ) sinh viên thi ngày 17/07/2014

 

Lưu ý: -Sinh viên phản hồi danh sách qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

Danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp tháng 06/2014 (Cập nhật 19/06/2014)

Email In PDF.

 

1. Hệ chính quy:

    a/Tín chỉ :

       - Danh sách sinh viên được đề nghị tốt nghiệp xem tại đây

       - Danh sách sinh viên không đủ điều kiện xem tại đây

       *Kết quả xét tốt nghiệp bổ sung:

         - Danh sách sinh viên được đề nghị tốt nghiệp xem tại đây

         - Danh sách sinh viên không đủ điều kiện xem tại đây

    b/Niên chế:

     Sinh viên niên chế xem chi tiết tại đây

 

2. Hệ Liên thông:

    

   - Sinh viên niên chế (khóa tuyển sinh 2008 trở về trước) xem chi tiết tại đây

   - Sinh viên tín chỉ (khóa tuyển sinh 2009 trở về sau) - cập nhật ngày 19/06/2014 xem chi tiết tại đây

 

3. Hệ Vừa làm vừa học, Văn bằng 2:

 

   - Sinh viên niên chế (khóa tuyển sinh 2008 trở về trước) xem chi tiết tại đây

 

Lưu ý: Sinh viên niên chế chưa hoàn tất về thủ tục hồ sơ tốt nghiệp, sinh viên cần liên hệ gấp Phòng CT-HSSV để được hướng dẫn. Xem danh sách đính kèm

 

Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tốt nghiệp tháng 09/2014 (cập nhật ngày 25/06/2014)

Email In PDF.

Lưu ý:

- Thời gian đóng lệ phí: ngày 16 - 27/06/2014 tại phòng Tài chính

- Sinh viên không đóng lệ phí thi sẽ không có tên trong danh sách thi

- Mọi thắc mắc sinh viên gửi mail phản hồi về địa chỉ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin liên hệ Khoa để đăng ký thi môn tốt nghiệp chuyên ngành từ ngày 11 - 13/06/2014

- Sinh viên hệ niên chế không cần đăng ký thi lại, sinh viên đóng lệ phí theo thông báo của phòng Tài chính

 

* Hệ Liên thông, VLVH, VB2

- Danh sách đăng ký thi lại tốt nghiệp, sinh viên xem tại đây

- Danh sách đủ điều kiện thi trễ tiến độ và đúng tiến độ, sinh viên xem tại đây

- Danh sách sinh viên niên chế (khóa TS 2008 trở về trước) xem tại đây

* Hệ Đại học, cao đẳng chính quy:

  1/Loại hình tín chỉ:

     a/Kết quả xét thi tốt nghiệp:

        - Danh sách sinh viên đủ điều kiện xem tại đây

        - Danh sách sinh viên không đủ điều kiện xem tại đây

        * Kết quả xét thi tốt nghiệp bổ sung lần 1:

           - Danh sách sinh viên đủ điều kiện xem tại đây

           - Danh sách sinh viên không đủ điều kiện xem tại đây

        * Kết quả xét thi tốt nghiệp bổ sung lần 2:

           - Danh sách sinh viên đủ điều kiện xem tại đây

           - Danh sách sinh viên không đủ điều kiện xem tại đây

     b/Danh sách sinh viên đăng ký thi lại tốt nghiệp xem tại đây

 

Kết quả xét thực tập tốt nghiệp đợt 3/13-14 (cập nhật ngày 03/06/2014)

Email In PDF.

Lưu ý: 

       -Sinh viên nhấn Ctrl+F nhập vào mã SV để xem.

       -Ngày 30/05 --> 05/06/2014: sinh viên có tên trong danh sách đăng ký thực tập tốt nghiệp trên mạng(

http://tttn.tdtsolutions.vn/).

 

       -Sinh viên phản hồi danh sách qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .


*Danh sách sinh viên đủ điều kiện xem tại đây

  Danh sách sinh viên không đủ điều kiện xem tại đây

 

 *Kết quả xét thực tập bổ sung ngày 03/06/2014:

     -Danh sách sinh viên đủ điều kiện xem tại đây

     -Danh sách sinh viên không đủ điều kiện xem tại đây

 

*Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp trước tiến độ đào tạo xem tại đây (cập nhật)

 

Thông báo xử lý học vụ tháng 05/2014 hệ Liên thông, VLVH, VB2

Email In PDF.

Sinh viên xem thông báo chi tiết tại đây.

 

Thông báo xử lý học vụ tháng 05/2014 hệ ĐH, CĐ chính quy

Email In PDF.

Sinh viên xem thông báo chi tiết tại đây.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>